Studentene vant tilbake lesesalene


Etter at styret på NHH offentliggjorde at de skulle innskrenke åpningstidene for lesesalene og grupperommene, vakte dette stor oppstandelse hos studentene. En dag etter at ordningen trådde i kraft, valgte NHH å oppheve ordningen etter massiv protest fra studentene.

Beslektede artikler

Copyright K7 Minutter - Norges Handelshøyskoles Studentforening