• 1
  • 2
  • 3

last flere hold SHIFT for å laste alle last alle

Produsent: Marcus Nilsson
Telefon: 97 64 52 27
E-post: k7.prod@nhhs.no
Leder: Frida Leren Stensrud
Telefon: 91 64 21 74
E-post: k7.leder@nhhs.no

Copyright K7 Minutter - Norges Handelshøyskoles Studentforening